Welkom!

Op AlternatiefNieuws.net vindt u naast Nederlandstalig nieuws ook een verzameling van Duitse en Engelse bronnen.
U kunt hier nieuws vinden die op “onverklaarbare” wijze de toonaangevende media is ontgaan. Alternatieve media vormen een noodzakelijke aanvulling op de eenzijdige berichtgeving in onze (over)heersende media en zijn daarom onontbeerlijk voor een volledig overzicht van de gebeurtenissen in de wereld.

De hier gelinkte nieuws en opinie webpagina’s weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze onze mening. De bronnen zijn alfabetisch en niet naar een “meest geklikt” lijstje gesorteerd. Immers, meest gelezen heet niet automatisch dat de bron of het bericht beter is.

Opmerkingen of aanvullingen? Neem contact met ons op.

Nieuwsbronnen zonder (werkende) feed